2011. február 3., csütörtök

Erénynek erejével 2011
A kommunikáció korszakában, amikor a neten keresztül a világnak szinte bármely pontján élõ emberekkel is
pillanatok alatt kapcsolatot teremthetünk, vajon milyen viszonyt ápolunk mindazokkal, akikkel naponta keresztezzük
egymás útját? Halljuk és meghallgatjuk õket, vagy csak mondjuk a magunkét? Ha tudod, mit jelent
megállni, elcsendesedni és észrevenni az emberi kapcsolatok apró csodáit, ragadj billentyûzetet, írd meg és
küldd be meséd, történeted.
A XVII. Történet- és mesepályázatunkra olyan írásokat várunk, amelyek bemutatják a közösségi élmények
és értékek szerepét korunkban – vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban –, és segítenek
a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében.
Írj meg egy történetet vagy mesét, ha a valóságban vagy a képzelet szemével tartós és tartalmas társas kapcsolatokat
láttál kibontakozni, megerõsödni:
• Ha két ember között a különbözõségek, kezdeti ellentétek ellenére életre szóló barátság tudott kialakulni.
• Ha a közösség sokfélesége és egysége segített az egyénnek, hogy hogyan találjon rá a saját helyére, erejére
az emberek között.
• Ha egy neheztelésekkel, félreértésekkel teli közegben valakinek ismét sikerült megújítania a közösségen belüli
emberi kapcsolatait, és ezzel a törekvésével ismét létrejöhetett a harmonikus közösségalkotás: párban, családban,
iskolában, munkahelyen stb.
• Ha az elszigeteltséget az empátia segített átalakítani: érvényesült az emberek között az élni és élni hagyni
elve, avagy a ne tedd mással, amit magadnak nem kívánsz jó tanács.
• Ha az elidegenedés, elmagányosodás feloldását tudatos, lélekemelõ példák, minták szülték: törõdés, tisztelet,
türelem, megbocsátás, lojalitás, bajtársiasság, együttmûködés stb.
• Ha valaki rossz tulajdonságaival, megrögzöttségével, önközpontú viselkedésével saját magát zárta ki a társaságból
vagy társadalomból, de valamilyen külsõ-belsõ történés hatására képes volt kinyílni és rácsodálkozni
másokra.
• Ha a közösség segítségével legyõzni, megoldani láttál egy életet is derékba törõ nehézséget, helyzetet.
A pályázatunkra kifejezetten amatõr, rendszeresen nem publikáló szerzõk tollából várunk eddig még meg nem
jelentetett mûveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.
Beküldési cím:
A pályázatokat a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet beküldeni.
A regisztráláskor kérjük megadni a pályázó jeligés (nem saját)
nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát.
Beküldési határidõ:
2011. március 5. szombat, 24.00 óra
Eredményhirdetés:
Idõpont: 2011. május 28. szombat, 14 óra
Helyszín: Az Új Akropolisz Központja,
Budapest, VIII. kerület Rigó u. 6–8.
Az elsõ 12 helyezettet az eredményhirdetést megelõzõ két hétben
levélben, telefonon vagy e-mailben értesítjük.
Azz Új Akropolisz XVIIII.. Történet-- és mesepályázata
A pályázat díjazása: 1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
2. díj: 30 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
3. díj: 20 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
a részleteket lásd a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése