2009. augusztus 24., hétfő

Irodalmi pályázat

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületepályázatot hirdetszépírók, költők és műfordítók részére, alkotói támogatásra, a 2009. november 2-a és 2010. október 31-e közötti időszakra.A pályázati keret összesen 30 millió forint, egy-egy pályázó legfeljebb 12 hónapos időtartamra, legfeljebb havi 100 ezer forint alkotói támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálásánál a MASZRE előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és a szakterület két elismert képviselőjének ajánlásával. A pályázónak csatolnia kell szakmai életrajzát, eddigi publikációinak listáját (csak önálló könyveik felsorolását, cikkeket és tanulmányokat nem), valamint a megírandó munka részletes szinopszisát. A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült mű kéziratának egy példányát. Gyűjteményes művekkel, tanulmánykötetekkel nem lehet pályázni. Alkotói támogatásra csak magyar állampolgárságú magánszemély pályázhat, egy támogatási kérelemmel, s olyan, aki az elmúlt két évben sem a Nemzeti Kulturális Alapnál, sem más magyarországi intézménytől nem részesült alkotói támogatásban. A megítélt pályázati támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi, önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A pályázat 2009. szeptember 30-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton, a MASZRE postacímére (1367 Budapest, Pf. 130). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek. A részletes pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a kitöltési útmutató letölthető a www.maszre.hu honlapról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése