2012. május 15., kedd

Részletek a zsűri véleményéből


Vélemény
az Athéné Alkotókör "Szülőföldem" című
irodalmi pályázatra beérkezett művekről
(Részletek)

Tiszteletre méltó kezdeményezés, hogy Kozárd község illetve a pásztói székhelyű Athéné Alkotókör immár második alkalommal rendez emléknapot Kelemen Gábor helyi születésű író, publicista, újságíró, a megyei lap szerkesztője szellemi örökségének továbbéltetésére. Ezúttal halálának huszadik évfordulóján kerül sor a megemlékezésre, amelynek kiemelkedő eseménye az irodalmi és képzőművészeti pályázat eredményhirdetése:
A pályázatot - 2007-ben "Emlékek a faluból" - az idén "Szülőföldem" címmel írták ki. A tematikus kiírás - mint minden más esetben is - könnyíti is, nehezíti is mind a pályázók, mind a bírálók dolgát. Bizonyos értelemben megköti, az adott kérdéskörre koncentrálja a gondolatok szárnyalását, ugyanakkor összehasonlításra ad alkalmat: ki hogyan, milyen módon -(műfajilag, írástechnikailag) közelít ehhez az érzelemgazdag témakörhöz.
Az irodalmi pályázatra harmincegy alkotás érkezett. Valamennyi pályázó komolyan vette a "feladatot" s - néhány stilisztikai, nyelvhelyességi hibától eltekintve - igényesen, műgonddal, többféle műfaji megoldást választva készítette el dolgozatát. Mindegyikre jellemző a szülőföld szeretete, megbecsülése, az oda fűződő - főként gyermek- és ifjúkori - emlékek, élmények egész életre kiható, a személyiségbe beépülő szerepének fel- és elismerése. Minden pályázat - természetesen nem egyenlő mértékben dicséretet, erkölcsi elismerést érdemel. Kár, hogy nem születtek a Kelemen Gábor munkásságára különösen jellemző szociografikus, aktuális társadalmi tartalmakat, konfliktusokat elemző írások, pedig a kiírás erre (is) alkalmat adott volna…  Mint fentebb már jeleztem, minden írásnak vannak értékei, amiért – s már a vállalkozásért is – minden pályázó elismerést érdemel…
Összességében az irodalmi pályázat méltó volt Kelemen Gábor emlékéhez, s igazolta, hogy leginkább ilyen módon – konkrét művek megszületésének inspirációjával, ösztönzésével – szabad, érdemes egy alkotóember emlékét megidézni.

Salgótarján, 2012. május 9.
                                                                       Dr. Csongrády Béla

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése