2012. május 15., kedd

Próza 2. helyezettekTóth Imre                   
Heréd


A kút vize

Már jó órája várakoztam a vésztői vasútállomás várótermében. Az egész nap fáradtsága testemben feszült. Délben léptem ki a jánoshalmi laktanya kapuján, stoppal jutottam el egészen Szegedig. Innen már jó összeköttetés kínálkozott Békéscsaba irányába, s mivel még időben voltam, kissé megpihentem a váróban. Unalmamban a könyvárus portékáit szemlélgettem. Nem volt szándékomban könyvet venni, hiszen sem anyagi, sem pszichés állapotom nem mutatott erre, mégis megakadt a szemem egy könyv címlapján: „Egri csillagok”. Az jutott eszembe, hogy ezt a kincset eddig még nem sikerült megvennem magamnak, s itt most igen olcsón kínálták. Így aztán magam is meglepődtem a döntésemen, de már ott lapult a könyv a katonatáskában, én pedig igyekeztem a vonatot elérni. Így esett, hogy Csabáig végigolvastam az utat, majd a következő átszállás után csak Vésztőn kaptam fel a fejem, amikor már a vonat is megállt, s ideje volt leszállnom, ha nem akartam, hogy a vonat visszavigyen.
Még volt egy fejezet a regényből, így a várakozás nem esett nehezemre, s mire eljött az indulás ideje, már csak néhány oldal maradt. Jó beosztással épp a körösszakáli vasútállomásra érkezvén csuktam be a könyvet. Fél egy is elmúlt már, amikor kiléptem az ismerős országútra, hogy mintegy hat kilométernyi gyaloglás után végre otthon megpihenhessek. Amint útnak eredtem, iszonyú szomjúság vett erőt rajtam. Egy dologról, az innivalóról balgatagul megfeledkeztem. Annyira lekötött Gárdonyi mesélőkedve, hogy késő délután, vagyis szegedi felszállásom óta egy kortyot sem ittam. Itt pedig, a nagy alföldi pusztaságban, sehol a közelben egy korty innivaló sem akadt. Az elágazásnál benéztem a harsányi útra, hátha jön onnan valaki vagy valami jármű legalább, s megszánja a szegény fáradt, szomjas vándort. Sajnos a sürgönydrótok duruzsolásán kívül semmi nem zavarta az éjszaka tücsökzenés csendjét. Reménytelenül bandukoltam immár egyre kedvetlenebbül, egyre fáradtabban és szomjasabban szülőfalum felé. Légvonalban már csak egy-két kilométer volt hátra, de a kanyargós országút egyre csalókábbnak mutatkozott előttem. Hol a bal oldalon, hol jobbról tértem le az országútról, vissza-visszaterelgetve magam a helyes irányba. Vaksötét éjszaka volt, a csillagok is fátyolfelhő mögé rejtőztek, a holdnak se híre, se hamva. Már a lábam is alig akart engedelmeskedni, a cipőm, az a drága kincstári darab feltörte a talpamat, s egyre csak kínzott a szomjúság. Végső menedékként népdalokat kezdtem félhangosan énekelni, ritmusukra raktam a lábam, s talán már csak a dallam és a taktus vittek előre. Kiszáradt már az ajkam, a szám, a torkom is, de csak azzal vigasztaltam magam, hogy a faluvégi kút vize majd megment hamarosan. Aztán végre megcsillantak az ugrai fényességek, a Bölönyi út hosszában húzódó lámpák jó támpontot nyújtottak immár, de az a faluba bevezető hosszú egyenes szakasz csak nem akart elkopni. Lassan elértem a téesz-telepet, majd a temető kerítése mellett is elhaladtam, s még egy fél kilométernyi vánszorgás után szinte leroskadtam a csobogó vizű kút beton támlájára. Aztán markommal kis edényt formálva mohón inni kezdtem a hűs éltető nedűt. Olyan volt ez a kút számomra, mint sivatagi utazónak az oázis. Sok jó vizet ittam már életemben, de ez a kút most annyira finom innivalót kínált, hogy alig tudtam betelni az ízével. Aztán lassan csillapodni kezdett a szomjúságom, új erőre kaptam, a lábam sem fájt már annyira, úgyhogy ismét útnak eredtem, hogy a falu közepén álló szülőházamat minél előbb elérhessem.
Nem ecsetelem a hazaérkezés áhított pillanatának élményét, sem édesanyám aggódó érdeklődését, de a kora hajnali friss, gőzölgő tej illatát még most is az orromban, régi időket idéző ízét pedig a számban őrzöm a mai napig.
Másnap délben keltett fel anyám, hogy együtt ebédelhessünk. Szombat lévén nem volt ünnepi sem a teríték, sem az étel, de nekem minden falat igen jól esett. Becsukott szemmel élveztem a hazai ízeket, melyekért aztán igazán megérte jó fél napot küzdeni a távolsággal. Testvéreimmel is rég találkoztam, volt hát miről beszélgetnünk az asztalnál. Nem csoda, ha az ebéd hosszúra nyúlt. De sebaj, itt a hétvége, lesz időnk mindenre! Apám is otthon volt, s igen megörült, hogy váratlanul betoppantam, mert így segítségére lehettem a másnapi munkában. No – gondoltam –, milyen jó, hogy rendkívüli eltávozásra hazajöhettem, így aztán kapóra jön a „pihent erő”. Mondanom sem kell, nem erre vágytam, noha megszokott és elvárt dolog is volt tőlem, hogy segítségére legyek szüleimnek. Ám ez a munka nem igazán lelkesített fel: kúttisztítás volt másnapra tervezve. Kevés eső esett az idén, egyre lejjebb áll a kút vize. S ami a nagyobb baj, nem is tiszta már, a vödörrel merítéskor felkavarodik az iszap, nem való az még a jószágnak sem. Apám azt sütötte ki, hogy Jenő bátyám vezérletével vasárnap kitakarítjuk a kutat. Nagybátyám kőműves volt, de sok mindenhez értett, amolyan ezermesterféle volt nálunk a családban. Noha gyakran vitatkoztak apámmal, az öreg mégis előbb-utóbb igazat adott öccsének, így aztán valahogy mindig sikerült a nem mindig zökkenőmentes munka során közös nevezőre is jutni.
Egy rövid esti találkozás a haverokkal a Makk Hetesben – most nem maradtam a diszkóban –, majd egy pihentető alvás a saját ágyamban, s már vehettem is a munkásruhát, csizmát, mert nekem is le kellett másznom a kútba. Reggelire megérkezett Jenő bátyám is. Apám addigra jó néhány vödörrel kimerített a kútból, így aztán egy nagy fohászkodás után már ereszkedett is lefelé nagybátyám a kútba. A káván egy erős akácoszlopot fektettünk keresztbe, arra rögzítettük a csigát, melynek segítségével felváltva utaztunk lefelé az alvilágba. Egy vödörbe merítettük az iszapot egy fándli segítségével. Sötét is, hűvös is volt a kútban, s igencsak félelmetes érzés kerített hatalmába, mivel a fenti megszokott szabadság odalenn minduntalan korlátokba ütközött. Vállamat, könyökömet sűrűn beütöttem a kútgyűrű rideg és hideg betonfalába, a lábam meg-megcsúszott a bizonytalan talajon, fáztam is ott lenn, s a karom is megunta az állandó meregetést. Szóval nem bántam, hogy nagybátyám felváltott. Hasonló alkatúak lévén, tudtuk, mi vár a másikra a kút mélyén. Jókat derülve, gyakran még a saját nyomorúságunkat is kinevetve végre fogyni kezdett az iszap, s mikorra újra rám került a sor, már nem a kőművesek szerszámával, hanem nagyanyám egykori szemeteslapátjával kapargattam a kút alját, hogy minél mélyebb és tisztább legyen a forrás. Bármennyire is rövid nyelű volt az a lapát, mégsem tudtam elkerülni, hogy néha be ne akadjak vele a szűk helyen. Apám azt javasolta, tegyük le a kút aljára a nagy létrát, hogy majd azon másszunk le, mert így tán ő is lemerészkedik. Csakhogy a létra rövidnek bizonyult, így hát maradt a régi módszer: csiga s kötél segítségével felhúzni embert, s vödröt a napvilágra. Ebédre járt már az idő, amikor apám onnan fentről is elég mélynek találta a kutat, s mindannyian úgy véltük, immár friss, tiszta víz folyik majd be a kútba. Nem is igen lehetett volna már lejjebb jutni, mert egy igen kemény, agyagos rétegbe ütköztünk odalenn, amely jól mutatta: elértük a kívánt mélységet. Pihenőt rendelt hát apám, jutott mindnyájunknak egy-egy pohár sör is, s mire a cigaretták is végigfüstöltek, megcsillant a tiszta víz a kút alján. Lassan folydogálni kezdett az éltető elem a földalatti erek egyikéből, s ebéd után már vödörrel is lehetett meríteni megújhodott kutunkból.
Apám még egyszer kimerte a vizet a jobb minőség reményében, aztán újabb pihenő után próbát is tett: merített egy vödörrel, s kivitte a jószágoknak. Kutya, macska, tyúk és disznó egyaránt jelezte, hogy aznapi munkálódásunk, s az én rövid eltávozásom nem volt hiábavaló.


                                   *         *        *       *        *        *        *

 
Kiss-Simon Miklós     
Mátraszőlős


Az utolsó beszélgetés


A domb tetején hosszú, tornácos ház állt. A régi kúriákat idézte. Előtte széles terasz volt, melyről pazar kilátás nyílt. Tiszta időben a távoli Tátra hegycsúcsit is látni lehetett. Balról a Cserhát, szemben a Mátra magasodott. Közöttük erdővel benőtt meredélyek, lankák, melyeket a Zagyva vize szelt ketté. A ház alatti völgyben a falu húzódott meg.
Egy férfi lépett ki a teraszra, karjában asszonyát tartva. Gyöngéden belehelyezte a teraszon lévő hintaszékbe és betakarta pokrócokkal. A nő 40 év körüli lehetett. Szépsége még sikerrel hadakozott a bensejét pusztító gyilkos kórral. Férje szerint legyőzte azt, és a halált is le fogja győzni, mert az eredendő szépség ellenáll minden kihívásnak.
Szenvedélyükké vált a kelő Nappal kelni, és egy kávé mellett révedezni, csodálni az ébredő természetet. Hallgatni a madarak csicsergését, csacsogását, ahogyan próbálják túlharsogni egymást.
-A madarak az embereknél is pletykásabbak és tapintatlanabbak. Nincsenek tekintettel se alvókra, se betegekre – mondta erőtlen hangon, de mosolyogva az asszony. - Annyira szép itt. Életünk legjobb döntése volt megvenni ezt a helyet. - A férfi nem válaszolt. Kétségek mardosták. Fiatalon, ifjú házasokként költöztek ide. Egyszer erre jártak és beleszerettek a tájba. – „Itt fogunk élni!” – mondták. És létre hozták megálmodott álmukat. Házat építettek, otthont teremtettek oda, ahol élni szerettek volna.
            De vajon nem felelős-e korábbi döntésük a felesége betegségéért? A sok csata, vita hivatalnokokkal, bürokratákkal, szakemberekkel, kontárokkal, sokszor egymással is. Az éjszakába nyúló számolgatások, költségvetések készítése. Lemondások, nélkülözések. A homlokukon gyöngyöző verítékcseppek, a fáradó izmok, melyek másnap fájdalmasan tiltakoztak újbóli igénybevételük ellen. No és a rengeteg bosszankodás. Mások miatt, akik nem jöttek a megbeszélt időben, nem a megbeszélt anyagot hozták, nem a megbeszélt munkadíjat kérték, nem a megbeszélt munkát végezték.
            És ők mégis megcsinálták! És jól csinálták meg! Sikerüket bizonyítja, hogy sok irigyet szereztek. Az irigy ember csak az eredményt látja, az ahhoz vezető utat nem.
-  Aki ott élhet, ahol élni szeretne, és megoszthatja ezt az élményt egy társsal, az minden
nap boldog. -  A férfi halkan beszélt, mintha csak hangosan gondolkodna. - Nem tudom, hogy fogom-e még szeretni ezt a helyet, Életem. Napok óta azon tűnődöm, nem az Amerikainak volt-e igaza. Nem ostobaság-e, ahogyan élünk, éltünk?
-  Talán neki is igaza volt, Szerelmem, de nekünk is. Ebben hinned kell! – A nő most
szenvedéllyel beszélt és erőt sugárzott.  – Itt szerettünk élni, és itt is akarok maradni mindörökre. Részévé válni ennek a pici világnak. Hisz az Amerikait is sikerült meggyőznünk –  és felkacagott az emlékek felidézésétől.

            *          *         *            Pár évvel korábban egy másik álmukat is valóra váltották. Eljutottak Amerikába. A Grand Canon-nál ismerkedtek meg az Amerikaival. Este aztán egy Country Clubban beszélgettek. Kezdetben kicsit feszült volt a hangulat, de néhány pohár után már barátokként vitatkoztak.
            -„E-za-ki ko-zep-hed-seg” – próbálta utánozni a nyelvtörő magyar szavakat. Ők hangosan nevettek rajta. – „Még hogy szebb, mint  a Grand Canon?!” – „Egész Amerikánál!” – Elég dühös lehettem, mert nagyon elkerekedett a szeme. De aztán megbékélt, mikor illusztráltam, mit jelent nekünk az otthonunk. 
- Azt mondta: - ”Hungaria kicsi.” – de te olyan szépen rávezetted a lényegre.
- Igen. Amikor a mellkasomra mutattam, - idézte újra a férfi, mellkasára téve kezeit, - és azt mondtam neki: „ A kicsi mind belefér ide. Amerika meg akkora nagy, hogy nem fér el ilyen kis helyen” Ez tetszett neki. Pedig nem a méret számít.
- És a veszély nélküli világ is! – emlékezett a nő. – „Mi kimehetünk a természetbe bármikor, bárhová. Nem rejt olyan veszélyeket, mint Amerika. Nincsenek félelmetes mélyedések, hurrikánok, földrengések, veszélyes állatok.”
-„Oké, magyar. Te építettél otthont. De minek azzal vesződni? Az én hazám az egész Világ!”- harsogta whyskitől, önmagától, és talán az amerikai életérzéstől megrészegülten.  – „Te évek alatt felépítesz valamit, és azt mondod: ’ez az otthonom’. Én bérelek egy házat, és amíg te az otthonodon dolgozol, bejárom a világot. Élek.”
- „Nekünk szükségünk van otthonra, és a tudatra, hogy van otthonunk. – védte álláspontjukat felesége.  – Ha utazunk is, tudjuk, van hová visszatérnünk. Van mit hagynunk a gyermekeinkre. És nem csak egy házat. Egy helyet a világból.”
 - „Jól hangzik! Én egy életstílust hagyok a gyermekeimre. – Most teljesen komollyá vált a hangja. – Azt, hogy eszébe ne jusson éveket azzal tölteni, ami egy életre megköti. Amerika nagy. Itt bármikor bezárhatod az ajtót, leadod a kulcsot, és nyithatsz egy új életet.”
- Nézd, sosem fogunk egyet érteni. Azt látnod kellene, miről beszélünk. Mi így érezzük biztonságban magunkat.” – próbálta a férfi lezárni a vitát.
 - „Biztonság? A házat bármikor lerombolhatja valami, amigo! A sírba se tudod magaddal vinni, – most ő mutatott a szívére, – csak amit ide gyűjtesz. Te azt mondod, ott szeretnél meghalni. Én azt mondom, mindegy, hol élek. De éljek. A Halál úgyis megtalál valahol.”


                                                           *          *          *

            Néhány hónappal később a férfi erre gondolt. Az utolsó beszélgetésükre, melyben felidézték azt a másik beszélgetést. Mindkettő oly távolinak tűnt.
            Lassan bandukolt, keresztül az erdőn a házukkal szemben lévő dombra, egy tisztáshoz. A szélén vadászles állt. Felmászott az ingatag szerkezetre, majd kibontotta féltve őrzött csomagját. Hetekig várta a szelet, amely most kis híján ledöntötte a lábáról. Felnyitotta az urnát, és útjára engedte a hamvakat.
            A felesége azt kérte, ne legyen temetés, és ne legyen sírja sem. Önmagának ő is így szerette volna, mégis meggyőzte az asszonyt, ne így tegyenek. Az embereknek szükségük van a látszatra, a gyerekeknek pedig egy helyre, ahová majd visszatérnek. Egy házzal bármikor történhet valami – mondaná az Amerikai – de egy sír az mindig ott marad.
            Elindult hazafelé, már csak egy titkot cipelve magával. A tisztás szélén őzek legelésztek. Hosszú idő után először mosolyodott el. A hamvakból talán azokra a fűszálakra is szórt a szél. Járjon ezentúl bármerre a dombok és völgyek között, itt minden nap találkozni fog az ő szerelmével. E hely örökre magában őrzi, egy darabka már mindenütt ott rejtőzik belőle. Csupán porszemek, de őt rögként kötik a halálon túl is ehhez a tájhoz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése