2009. július 2., csütörtök

Pályázati felhívás - In memoriam Csontváry - országos tárlat

Pályázati felhívás - In memoriam Csontváry - országos tárlat

Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) halálának 90. évfordulója tiszteletére "A napút festője" címmel országos tárlatot és pályázatot hirdet a tatabányai Közművelődés Háza (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. Tel. 34/316-644 , Fax: 310-759, http://www.kozmuvelodeshaza.hu)
A Kortárs Galériában rendezendő tematikus kiállítás ideje: 2009. október 9-31.
"Ihletettség s akaraterő szárnyaim"
Csontváry képeinek értő szemléléséhez nincs szükség erőltetett és kellőképpen nem igazolható nézetek felvetésére. Megfelelő hozzáállással festményei, írásai és életének ismert tényei elegendők ahhoz, hogy bizonyos misztériumokat éljünk át rajtuk keresztül - az Istenség ama misztériumait, amelyeket művészete megtapasztalni enged. Ahogy Pilinszky írta, Csontváry művészete - a megnyilvánult világhoz hasonlóan - nyílt titok:
"Színei élénkek, de valójában belülről izzanak, egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan fényforrástól: az ártatlan mindentudás napjától, a lélek erejétől."
Csontváry nem csupán festő akart lenni, hanem filozófusként fürkészni kívánta a lét titkait, hódolni a mindenek fölött levő Természet fenségének, ítéletet mondani elkorcsosult koráról, és a történelem ítélőszéke előtt nagyszerű tanúságtétellel felmenteni szeretett népét és nemzetét. Kifejezési eszközeit éppoly nehéz megragadni, mint amilyen nehéz művei poézisát definiálni.
A különös világ melyet művei sugalltak a művészettörténet egyik legmagányosabb alakjává tették.
Felhívásban elhivatottan ragaszkodunk a művész szellemiségét megidéző alkotások megjelenítéséhez:
"Nem lefest, hanem maga is teremt, nem utánoz, hanem alkot a belső princípiumra, őserőre hallgatva."
Csontváry profetikus dühe mély emberi tartalommal társult. Az isteni természet hű szolgájának vallotta magát, a századelő legegyénibb hangú, magányos festője. Az ő műveiben jelentkezik a legönállóbb hangvételű szimbolizmus. Keleten kutatta, kereste a földi paradicsomot a stílust teremtő ősi egyszerűséget. Hatalmas méretű vásznain az életet a természeti tájhoz hasonlóan olyan kifinomultsággal, olyan kedvességgel és egyszerűséggel, s ugyanakkor olyan intenzitásban ábrázolta, hogy minden értő szem láthatja, az élet számára a szellem meghatározott jelenléte volt.
Felhívásunkkal Csontváry életművének jelentősségét idézzük a páratlan színvilágát, a levegő-távlat érzékeltetését, az autonóm, szuverén, autoriter természetű szemléletét, írásait, nézeteit a nemzeti jellegzetességek megőrzése és azok egyetemes összefüggésekbe helyezése tükrében.

A kiállítást meghívásos és szabadbeadásos rendszerben, a szabadon beadott anyag zsűrizésével rendezzük meg. A zsűri által kiválasztott alkotásokat kategóriánként díjazzuk. A kiállított művekről katalógust jelentetünk meg. Műfaji és technikai kitételek nincsenek, maximum 2 db műalkotást várunk (kivéve triptichon). A képzőművészeti alkotások esetében a leghosszabb méret 120 cm, az iparművészetieknél a méretet nem korlátozzuk.
Az alkotásokat kiállításra kész állapotban kérjük. A beadás helyéről, idejéről időben tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat.

A kiállításon való részvételi szándékát kérjük, e-mailben jelezze a kortars@kozmuvelodeshaza.hu címen, legkésőbb július 24-ig.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése